Material Design Bootstrap

Oferta badan w Centrum Serca LC

# Badania w Centrum Serca LC
1 ECHO serca dorośli Wiecej
2 ECHO serca dzieci Wiecej
3 ECHO serca przezprzełykowe Wiecej
4 ECHO serca płodu Wiecej
- w przypadku ciąży bliżniaczej
- w przypadku ciąży trojaczej
5 Próba dobutaminowa (ECHO stres) Wiecej
6 USG Doppler tętnic dogłowowych Wiecej
7 USG Doppler aorty brzusznej i naczyń trzewnych Wiecej
8 USG Doppler tętnic kończyn dolnych Wiecej
9 USG Doppler żył kończyn dolnych Wiecej
10 USG przezciemiączkowe Wiecej
11 USG brzucha małych dzieci Wiecej
12 Próba wysiłkowa Wiecej
13 Ergospirometria Wiecej
14 Polisomnografia Wiecej
15 Holter RR (ciśnieniowy) Wiecej
16 Holter EKG Wiecej
17 Kardiowersja elektryczna (kardiolog, anestezjolog) Wiecej
18 Badania laboratoryjne Wiecej
19 Zindywidualizowane kroplówki terapeutyczne Wiecej