Centrum Serca Lumina Cordis
Logo

Konsultacja dietetyczna lekarska

W naszym centrum konsultację w zakresie dietetyki wykonuje Pani Dr Justyna Jakimiuk, Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Hawanie i Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista medycyny prewencyjnej, holistycznej oraz żywienia człowieka, a także promocji i ochrony zdrowia.; epidemiolog, dietetyk, kinezjolog, geriatra.

Ukończona międzynarodowa specjalizacja z medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej, organizowanej przez World Society of Anti-Aging Medicin ( WOSAAM) -dziedzina medycyny, która skupia się nie tylko na leczeniu, ale przede wszystkim na prewencji i na wczesnym zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, aby zachować zdrowie do późnej starości. Studia Podyplomowe - WSEZiU w Poznaniu – Dietetyka

Konsultacja obejmuje wywiad żywieniowo-lekarski, badanie składu ciała wagą TANITA, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pulsoksymetrie, nieliniową diagnostyke komórkową, oceniająca między innymi niedobory witamin, minerałów i aminokwasów, metale ciężkie oraz stan narządów wewnętrznych i ewentualnie inne dodatkowe badania

W trakcie konsultacji pacjent dostaje wytyczne odnośnie zdrowych i niezbędnych dla niego składników pokarmowych, eliminacji produktów, których powinien unikać w diecie oraz informacje odnośnie zasad odżywiania pod względem ilości i rozkładu posiłku w ciągu dnia, dopasowane do indywidualnego stylu życia , wykonywanej pracy oraz ew. schorzeń, jak i wytyczne dotyczące kreowania odpowiednich nawyków żywieniowych.

Konsultacja może zostać poszerzona o badanie nietolerancji pokarmowych MRT z krwi (Certyfikowany Konsultant programu LEAP w zakresie interpretacji nadwrażliwości pokarmowej metodą MRT, (test nadwrażliwości pokarmowej) i/lub badania genetyczne I-Genesis wykonywane na podstawie analizy materiału genetycznego z komórek nabłonka jamy ustnej.