Centrum Serca Lumina Cordis
Logo

USG przezciemiączkowe

Cel badania

USG przezciemiączkowe jest całkowicie bezpiecznym, bezbolesnym i łatwo powtarzalnym badaniem noworodków i wcześniaków służącym ocenie ich ośrodkowego układu Nerwowego.

Wykonywane jest przez lekarza specjalistę neonatologa.

USG przezciemiączkowe przeprowadzane jest we wczesnym okresie życia - ciemiączka są wówczas niezarośnięte i stanowią dobre okno akustyczne.

Badanie wykonuje się zazwyczaj przez ciemiączko przednie, które jest dostępne jako okno akustyczne przez pierwszy rok życia dziecka. Zarasta ono dopiero około dziewiątego miesiąca życia, a całkowicie zamyka się około 15 miesiąca życia.

Warto pamiętać, że zachodzące wraz z wiekiem zmniejszenie ciemiączka powoduje pogorszenie jakości uzyskiwanych obrazów.

Alternatywnie badanie można przeprowadzić przez ciemiączko tylne, skroniowe i sutkowate.

Wskazania

  • jako badanie przesiewowe
  • w przypadku wcześniactwa, hypotrofii wewnątrzmacicznej, jak i u noworodków z ciąż powikłanych cukrzycą, nadciśnieniem, mało- i wielowodziem etc.
  • u dzieci z niską masa urodzeniową, zamartwicą okołoporodową
  • jako kontrola ze wskazań neurologicznyh

Przebieg badania

USG przezciemiączkowe wykonuje się za pomocą odpowiednich sond. Do oceny mózgu wcześniaków używa się sondy o częstotliwości 7,5 MHz; natomiast u noworodków donoszonych, starszych lub większych niemowląt z uwagi na możliwość zarastania ciemiączka wykorzystuje się sondę 5 MHz.

Czas badania to około 15-30 min