Centrum Serca Lumina Cordis
Logo

Holter RR (ciśnieniowy)

Zwyczajowo zwany "holterem RR" lub z angielskiego ABPM (ang. Ambulatory Blood Pressure Monitoring) pozwala dokonywać pomiarów ciśnienia tętniczego podczas normalnej aktywności życiowej badanego.

Cel badania

Całodobowa rejestracja ciśnienia tętniczego krwi umożliwia rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi, oraz kontrolę jego leczenia. Badanie jest pomocne w diagnozowaniu schorzeń, którym towarzyszą spadki lub wahania ciśnienia tętniczego.

Przygotowanie do badania

Przed badaniem, jak i w dniu badania należy przyjmować wszystkie zalecone leki. Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu, umożliwiającym założenie na ramię mankietu, który połączony jest z rejestratorem noszonym na pasku. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na szerokość rękawów.

Opis i przebieg badania

Do wykonania badania nie jest wymagane skierowanie od lekarza, ale podstawowe informacje o stanie zdrowia pacjenta i wskazaniach do wykonania badania są bardzo przydatne dla lekarza analizującego zapis. Pomiary ciśnienia dokonywane są automatycznie i zapisywane w pamięci urządzenia. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie wystąpienia złego samopoczucia.

W momencie pomiaru ciśnienia (kiedy mankiet zaczyna się napełniać) ramię powinno być swobodnie, nieruchomo opuszczone wzdłuż tułowia – jest to bardzo ważne dla dokonania wiarygodnego pomiaru. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować wielokrotnym powtarzaniem przez aparat pomiarów w krótkim czasie. W czasie badania należy prowadzić normalną codzienną aktywność.

Po przeanalizowaniu zapisu przez lekarza wynik badania (w postaci tabel i wykresów z opisem) jest do odebrania w recepcji w ustalonym terminie.

Uwaga!

W czasie rejestracji nie wolno: kąpać się, brać prysznica. Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet ani przekładać go z jednego ramienia na drugie. Aparat należy bezwzględnie zabezpieczyć przed upadkiem oraz wilgocią i wodą!! W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać i zgłosić się do pracowni.

Badanie w naszej placówce wykonywane jest nowoczesnym aparatem firmy BTL.

Możliwe powikłania/zagrożenia

Badanie jest nieinwazyjne i bezpieczne. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży. Badanie jest zasadniczo bezbolesne, natomiast dość kłopotliwe dla pacjenta, ponieważ pomiary z reguły są wykonywane co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy.

Niewielki ból może wystąpić jedynie w momencie wykonywania prze aparat pomiaru na skutek dociskania mankietu do ramienia. Możliwe jest podrażnienie skóry wskutek mechanicznego działania mankietu i lub wskutek reakcji alergicznych (np. na ucisk, środki odkażające).Wszystkie te dolegliwości są krótkotrwałe, w większości ustępują samoistnie lub pod wpływem miejscowego leczenia objawowego.