Centrum Serca Lumina Cordis
Logo

ECHO serca płodu

(Echokardiografia płodu, USG serca płodu) | dla ciąży bliżniaczej jak i ciąży trojaczej

Cel badania

Echo serca płodu czyli tzw. echokardiografia płodu to badanie nieinwazyjne i w pełni bezpieczne. Choć umożliwia wykrycie wielu nieprawidłowości w obrębie układu krążenia nienarodzonego dziecka i tym samym zwiększa jego szansę na przeżycie po porodzie, nie jest badaniem wykonywanym u wszystkich ciężarnych.

Wskazania

Echo serca płodu to badanie USG, ale ściśle nakierowane na serce nienarodzonego dziecka i funkcjonowanie jego układu krążenia. Jego zadaniem jest rozpoznanie wad układu krążenia u dziecka, jeszcze w łonie matki. Wszystko po to, by podjąć odpowiednie leczenie lub ustalić plan postępowania jeszcze przed narodzinami malucha, tym samym zwiększając szansę na jego przeżycie po porodzie i wyleczenie. Na badanie kieruje zwykle lekarz ginekolog prowadzący ciążę, lub lekarz kardiolog prowadzący mamę nienarodzonego dziecka z powodu nieprawidłowości w jej układzie sercowo-naczyniowym; badanie może zasugerować/ polecić kardiolog dziecięcy prowadzący rodzeństwo nienarodzonego jeszcze dziecka, podejrzewając rodzinne występowanie jakiejś przypadłości kardiologicznej dziedziczonej po rodzicach.

Echokardiografia umożliwia rozpoznanie większości zaburzeń w obrębie układu krążenia dziecka m. in. wad serca, wad zastawek serca czy zaburzeń rytmu serca. Badanie pozwala bardzo precyzyjnie ocenić wygląd serca i sprawdzić przepływy krwi. Warunkiem gwarancji tej precyzyjności jest specjalistyczny sprzęt ultrasonograficzny oraz doświadczony kardiolog prenatalny, który to badanie przeprowadza.

Jak wygląda badanie?

Echokardiografia płodowa to badanie nieinwazyjne, bezpieczne i bezbolesne, przypomina zwykłe prenatalne badanie USG, jakiemu kilkukrotnie poddają się kobiety w ciąży. Echo serca płodu najczęściej wykonywane jest przez powłoki brzuszne, bo wiek ciąży, w którym wykonuje się badanie, jest na to odpowiedni. Najczęściej pierwsze echo serca płodu wykonuje się pomiędzy 19. a 24. tygodniem ciąży, kiedy struktury serca są najlepiej widoczne. W uzasadnionych przypadkach badanie można przeprowadzić już po 11. tygodniu ciąży, a monitoring stwierdzonej/podejrzewanej wady serca może obejmować również kolejne miesiące ciąży zgodnie ze wskazaniami lekarza wykonującego badanie.